ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
 
TANFOLYAMOK
 

Céges Tanfolyamok:
Tanfolyamaink többsége magyarországi karbantartó szervezetek, légitársaságok és repülőterek megrendelésére indul. Megrendelésre indított tanfolyamaink résztvevőit a cégek delegálják, de üres helyek esetén lehetőség van a csatlakozásra, ha a tanfolyam megrendelője ehhez hozzájárul.

Nyitott Tanfolyamok:
Cégünk alkalomszerűen indít nyitott, meghirdetéses tanfolyamokat is. Ezeken a tanfolyamokon örömmel fogadunk minden jelentkezőt, legyen akár magánszemély, vagy cég által delegált résztvevő. Fontos tudni, hogy a meghirdetéses tanfolyamaink elindítása minimális létszámhoz kötött. Ez általában 12 fő. Tanfolyamainkon részvételi előfeltételt nem szoktunk megszabni, de a jelentkezőket minden esetben tájékoztatjuk, hogy tapasztalataink alapján milyen előzetes ismeretek szükségesek a tanfolyam sikeres elvégzéséhez.

Induló nyitott tanfolyamainkról bővebb információ itt található.

 
VIZSGÁK
 

Az elméleti vizsga mindig feleletválasztásos tesztkérdéseket tartalmaz. Minden tesztkérdéshez három válaszlehetőség tartozik, amelyből csak egy helyes. Egy vizsga akkor eredményes, ha a vizsgázó az adott vizsgán szereplő tesztkérdések legalább 75%-ára helyes választ adott.

A pótvizsgák jellemzői mindig megegyeznek az eredeti vizsgával (időtartam, témakörök, kérdések száma), de a tesztfeladatok változnak. Egy adott tartalmú sikertelen típustanfolyami tesztvizsgát követően az első pótvizsgára legalább 48 óra felkészülési időt biztosítunk.Ha az első pótvizsga is sikertelen, akkor másodszor a tanfolyam befejezése után lehet pótvizsgázni, de ekkor már legalább 7 napnak kell eltelnie a két vizsga között. Ha harmadik és azt követő pótvizsgák előtt legalább 30 nap felkészülési időt biztosítunk, ennél korábban nem áll módunkban pótvizsgát tartani.

Before the third and any subsequent repeated exam the preparation time should be no less than 30 days.

Az első két pótvizsga díjtalan.
A harmadik pótvizsga díja bruttó 3.000 Ft.
A negyedik pótvizsgától kezdve a díj alkalmanként duplázódik, azaz:
negyedik pótvizsga: bruttó 6.000 Ft,
ötödik pótvizsga: 12.000,
hatodik pótvizsga: 24.000 Ft stb.

GYAKORLATI KÉPZÉS
 

Az AEROK Kft. az elméleti tanfolyam sikeres befejezése után szerződött alvállalkozóinál (a Lufthansa Technik Budapest Kft-nél vagy az AEROPLEX Kft-nél) lehetőséget biztosít a típustanfolyam gyakorlati részének végrehajtására a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren.

 

A gyakorlati képzést az AEROK Kft. gyakorlati oktatói vagy gyakorlatigazolói megbízásával rendelkező oktatói hajtják végre, az AEROK Part-147 jóváhagyásának megfelelő dokumentációk és eljárások alkalmazásával.

 

A gyakorlati képzés végrehajtása függ a repülőgéptípus rendelkezésre állásától. Általában a gyakorlati képzés végső visszaigazolása 1-3 héttel a tervezett kezdési időpont előtt történik. Az AEROK az ehhez szükséges előzetes egyeztetéseket az alvállalkozóval elvégzi.

 

A gyakorlati képzésre vonatkozó oktatási szerződést közvetlenül a gyakorlati képzést biztosító szervezettel kötik a tanfolyam résztvevői, illetve a képzés díját is közvetlenül ott fizetik be – általában a gyakorlati tanfolyam előtt közvetlenül, vagy a gyakorlat során.

 

A gyakorlati képzés során az oktató egy logbookban szereplő feladatsort hajt végre, illetve demonstrál a tanfolyam résztvevőinek bevonásával. A képzés befejezése után minden jelölt a logbookból véletlenszerűen kiválasztott feladatokat kap, amit önállóan kell végrehajtania, illetve demonstrálnia egy kijelölt vizsgáztató előtt (assessment).

 

Az AEROK Kft. a gyakorlati képzés sikeres befejezését Part-147 bizonyítvány kiadásával tanúsítja.

 

A tanfolyami hirdetményekben megadott árak akkor érvényesek, ha a hallgató előzetesen az AEROK elméleti tanfolyamát végezte el. Ha a hallgató csak gyakorlati képzésen vesz részt, akkor a meghirdetett díjak 130 EUR/részvevő (ÁFA-s ár) összeggel nőnek.

 

TELEFON: +36 1 280 8701
AEROK OKTATÁSI KÖZPONT CÍME
1191, BUDAPEST, Üllői út 200. II. em
(GANZ Műszer Irodaház)
LEVELEZÉSI CÍM
AEROK Repülésműszaki Oktató és Szolgáltató Kft.
1107 Budapest, Somfa köz 12. VI. emelet 20.